Náhled do programového období programu
INTERREG Rakousko - Česko 2021–2027

(stav: červenec 2021)

Nové programové období 2021–2027 se intenzivně připravuje od roku 2018. Základním podkladem jsou nové nařízení EU pro strukturální a investiční fondy.

STAV PROGRAMOVÁNÍ

Diskuse k návrhu budoucího programu probíhají v rámci Programovací skupiny (PG). Členy této skupiny jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zástupci tří krajů v ČR (Jížní Čechy, Jížní Morava, Vysočina) a tří rakouských spolkových zemí (Vídeň, Dolní Rakousko, Horní Rakousko), Velvyslanectví ČR v Rakousku (jako pozorovatel), zástupce Evropské komise a Řídicí orgán programmu Interreg.

Tematické zaměření budoucí strategie programu i intervenční logika byly již z velké části definovány. Programové území v období 2021 – 2027 bude stejné jako v programovém období 2014 – 2020.

V dalších menších pracovních skupinách se diskutuje o procesních a technických detailech, o opatřeních vedoucích ke zjednodušení programu a také o zaměření budoucího fondu malých projektů. Paralelně probíhá strategické posouzení vlivu na životní prostředí. Jasným cílem je v novém programovém období snížit administrativní zátěž – jak na úrovni projektů během jejich realizace, tak také na úrovni řízení/správy programu.

PODKLADY A PRACOVNÍ DOKUMENTY

JEDNÁNÍ PROGRAMOVACÍ SKUPINY

Zapojení STAKEHOLDERů v regionu

Za účelem zpracování co nejoptimálnějšího tematického návrhu budoucího programu pro programový region byla do procesu programování zapojena řada stakeholderů z různých oblastí. Proto byla v rámci projektu ConnReg AT-CZ od 1/2020 uspořádána řada tematicky zaměřených workshopů s odborníky a potenciálními projektovými partnery.

Od 12/2020 do 02/2021 probíhala on-line konzultace se stakeholdery programu prostřednictvím veřejného dotazníkového šetření, do kterého se zapojila řada zájemců. Zde najdete shrnutí výsledků tohoto dotazníkového šetření.

V létě 2021 proběhne další veřejná konzultace i v kontextu Strategického posuzování vlivu na životní prostředí.

VÝHLED

Předložit nový programový dokument (Cooperation Programme Document) je v plánu v posledním čtvrtletí roku 2021. Z toho vyplývá, že první možné předložení projektových žádostí by mělo následovat na jaře/v létě roku 2022.

 

Programování se dostává do závěrečné fáze a my se už těšíme, až Vás budeme moci doprovázet při realizaci Vašich projektových záměrů v novém programovém období.