Náhled do programového období programu
INTERREG Rakousko - Česko 2021–2027

V současné době probíhá příprava nového programu Interreg. Předpokládáme, že po schválení Evropskou komisí bude možné od poloviny roku 2022 podávat nové projekty.

Programové území bude shodné s programovým územím v období 2014–2020.

Na rakouské straně se jedná o velkou část spolkových zemí Dolní a Horní Rakousko a celou Vídeň (viz obrázek), na české straně o Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

 

 

Tematické priority nového programové období jsou:

Prostředky na jednotlivé prioritní osy jsou rozděleny následovně: 

Celkem je k dispozici v novém období na kofinancování projektů 86 821 148 € z EFRR

Maximální míra spolufinancování projektu z EFRR činí 80 %.

 

Co musí projekty v zásadě splňovat, aby získaly podporu:

Příspěvek k cílům programu

 • Cíl projektu musí přispět jak k příslušným prioritám, tak ke specifickým cílům.

Princip vedoucího partnera

 • vedoucí partner je zodpovědný za realizaci projektu

 • vedoucí partner musí mít aspoň jednoho partnera ze sousední země

 • Splnění min. 3 kritérií spolupráce:

  • Společná příprava projektové žádosti

  • Společná realizace projektu

  • Společný personál

  • Společné financování

Přeshraniční dopad

 • Projekt musí mít prokazatelně udržitelný dopad na obě strany hranice.

 

PODKLADY A PRACOVNÍ DOKUMENTY