Číslo projektu: ATCZ226, Zkratka: VALID
Tento projekt sleduje tři cíle, a to 1) budování a rozšiřování metodických dovedností, 2) vytvoření databáze materiálů a vývoj procesů pro biogenní odpadní látky a 3) zřízení VALID CENTRE, centra odborných znalostí pro lepší...
Číslo projektu: ATCZ190, Zkratka: SAFEBRIDGE
Návrh pokročilých postupů numerického hodnocení stavu mostních systémů založených na spolehlivostních metodách
Číslo projektu: ATCZ203, Zkratka: AMOR
Projekt AMOR podporuje zejména začínající, malé a střední podniky, aby vyvíjely produkty využívajících bezdrátových rádiových spojení.
Číslo projektu: ATCZ38, Zkratka: Com3d-XCT
Projekt usiluje o posílení regionálních kapacit výzkumu a vývoje a etablování přeshraničního regionu jako vůdčí evropské instance pro nedestruktivní testování dílů založené na počítačové mikrotomografii.
Číslo projektu: ATCZ14, Zkratka: CAC-SuMeR
Cílem projektu je vybudování laboratoře lékařské techniky, umožňující nový způsob cíleného výzkumu, jehož záměrem je výroba nosných struktur podobných lidským orgánům v oblasti biotechnologie
Číslo projektu: ATCZ52, Zkratka: Metabo-BL
Projekt se zaměřuje na vytvoření laboratorní infrastruktury, která umožní dále rozvíjet výzkum v oblasti metabolomiky na špičkové mezinárodní úrovni.
Číslo projektu: ATCZ194, Zkratka: INPOMED (Innovations in Poultry Medicine)
Užší odborná a mezikulturní spolupráce mezi oběma partnerskými institucemi a strategickými partnery pro aktivní spolupráci na poli vědy a drůbežářského průmyslu a ke zlepšení znalostní základny v tomto odvětví a v regionu.
Číslo projektu: ATCZ175, Zkratka: InterOP
Cílem projektu je posílit průmysl v oblasti bezdrátových technologií, komunikace a jejich aplikací v partnerských regionech Horního a Dolního Rakouska, Vídně, na Vysočině a Jižní Moravě.
Číslo projektu: ATCZ133, Zkratka: Kompetenzzentrum MechanoBiologie
Cílem projektu je zřízení kompetenčního centra pro mechanobiologii, které přinese zvýšení výkonnosti, efektivity a povědomí prostřednictvím mezinárodní akademické spolupráce.
Číslo projektu: ATCZ21, Zkratka: HARDIS
Projekt poskytne fundamentální poznatky, které jsou nezbytné pro řešení problémů při obrábění listnatých dřevin.
Číslo projektu: ATCZ16, Zkratka: SIP - SME
V rámci projektu vyvinou projektoví partneři na základě předchozích analýz a rozhovorů s experty nástroj, který napomůže plnému využití dostupných inovačních impulzů na základě přeshraniční spolupráce. Tím bude využit dlouhodobý...
Číslo projektu: ATCZ215, Zkratka: ImageHeadstart
Cílem projektu je vytvoření konsorcia, z nějž firmy z regionu budou čerpat ze znalosti regionálních výzkumných organizací a tím dosáhnout konkurenceschopnosti a ve specifických oblastech i náskoku v globální konkurenci.
Číslo projektu: ATCZ207, Zkratka: REGGEN
Hlavním cílem navrhovaného projektu je zřízení Regionálního genetického centra (REGGEN) s využitím synergií dvou zkušených laboratoří projektových partnerů. REGGEN se zaměří především na výzkum vzácných genetických onemocnění.
Číslo projektu: ATCZ15, Zkratka: Algenetics
Hlavním úkolem projektu Algenetics je zlepšit a posílit kapacity v oblasti výzkumu, technologické spolupráce a inovací pro vznik společného České-rakouského centra řasovým biotechnologií.
Číslo projektu: ATCZ40, Zkratka: RIAT-CZ
Projekt se zaměřuje na využití potenciálu synergických spoluprací přeshraničních výzkumných infrastruktur v oblasti věd o živé přírodě na úrovni technologické i řídící a na vytvoření a validaci udržitelného modelu přeshraniční...
Číslo projektu: ATCZ172, Zkratka: REEgain
Vyvinutí použitelné recyklační technologie pro znovuzískávání prvků vzácných zemin z elektronického odpadu a odpadních vod