31.07.2020
Typ akce: Ostatní

Nedávno byly zveřejněny první výsledky našeho výzkumu o akumulaci prvků vzácných zemin v rámci projektu REEgain ve zvláštním vydání vědeckého impaktovaného časopisu „Waste and Biomass Valorization“.

V červenci letošního roku se nám podařilo opublikovat výsledky našeho výzkumu akumulace prvků vzácných zemin v rámci projetku REEgain ve speciálním čísle vědeckého impaktovaného časopisu Waste and Biomass Valorization (viz citace článku na konci zprávy). Spoluautory společného článku jsou členové českého i rakouského týmu. Uplatnili jsme v něm také výsledky, které získala na stáži v Centru Algatech MBÚ AVČR studentka IMC FH Krems Pauline Mezricky, BSc. během práce na své bakalářské práci “Bioaccumulation of rare earth elements from electronic waste”. Toto téma bakalářské práce bylo vypsáno a financováno v rámci projektu REEgain.

Publikované výsledky ukazují možnost růstu červené extrémofilní řasy Galdieria phlegrea v přítomnosti odpadních luminoforů. Tyto luminofory jsou součástí např. starých zářivek nebo spořících žárovek. Obsahují zbytkové množství prvků vzácných zemin a tyto prvky je Galdieria phlegrea schopna akumulovat do svých buněk.

Těmito závěry jsme významně pokročili v řešení projektu REEgain a také jsme prohloubili spolupráci mezi jednotlivými partery.

Čížková M., Mezricky P., Mezricky D., Rucki M., Zachleder V. and Vítová M. (2020): Bioaccumulation of Rare Earth Elements from Waste Luminophores in the Red Algae, Galdieria phlegrea. Waste and Biomass Valorization, https://doe.org/10.1007/s12649-020-01182-3.