Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2018 - 31.12.2020

Alokované prostředky EFRR:

555 155,17 €

Číslo projektu:

ATCZ175

Zkratka:

InterOP

Vedoucí partner:

Technische Universität Wien

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Holger Arthaber (holger.arthaber@tuwien.ac.at)

Partneři projektu:

  • Vysoké učení technické v Brně
  • FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH

O projektu:

Cílem projektu je posílit průmysl v oblasti bezdrátových technologií, komunikace a jejich aplikací v partnerských regionech Horního a Dolního Rakouska, Vídně, na Vysočině a Jižní Moravě.

Nejnovější události

05.03.2020 - 05.03.2020
Cílem workshopu je seznámit odbornou veřejnost se vybranými tématy softwarově definovaného rádia a prohloubit znalosti pro jeho využití v praxi. Workshop představuje Embedded Linux (Petalinux) v Zynq FPGA zařízeních od Xilinxu a zaměřuje se na problémy embedded systémů počínaje vyšším operačním systémem. Detailní informace lze najít v pozvánce.
Typ akce: Workshop
07.11.2019 - 07.11.2019
Dne 7.11.2019 proběhlo jednání partnerů k projektu Interop ve Vídni. Byly projednány následující body: 1. Přijata zpráva vedoucího partnera, rozdělení finančních prostředků 2. Aktualizace webové stránky 3. Cílová čísla 4. Možné požadavky na změnu 5. Cloudové úložiště 6. Technický pokrok (aktualizace od všech partnerů) 7. Definice dalších kroků 8. Různé 9. Příští schůzka
Typ akce: Kulatý stůl
14.06.2019 - 14.06.2019
Dne 14.6.2019 proběhlo jednání partnerů k projektu Interop ve Vídni. Byly projednány následující body: 1. Zprávy o stavu a prezentace od partnerů 2. Zpráva FLC za období 1, stav 3. LoRaWAN 4. Definice dalších kroků 5. Různé 6. Příští schůzka
Typ akce: Kulatý stůl

Podrobnější informace

Cílem projektu je posílit průmysl v oblasti bezdrátových technologií, komunikace a jejich aplikací v partnerských regionech Horního a Dolního Rakouska, Vídně, na Vysočině a Jižní Moravě. Tato odvětví se vyznačují velmi silnou konkurencí s vysokou přidanou hodnotou a krátkými výrobními cykly. Zkrácení času potřebného na vývoj je tedy klíčem k posílení konkurenceschopnosti. Výsledky navrhovaného projektu, t.j. volně přístupné nástroje, modely pro scénáře rušení, vývojové a měřicí metody, slouží tomuto hlavnímu projektovému cíli tím, že umožní snížit čas potřebný pro vývoj produktů. Pilotní studie s klíčovými firmami jedním z nástrojů spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem je v rámci projektu. Výsledky budou dále zahrnuty do osnov výuky, t.j. např. použití simulačních nástrojů a metod měření z pilotních projektů v předmětech a při zvyšování povědomí o tématu interference.

Výstupy projektu

Očekávané výstupy projektu InterOP jsou:
1. Soubor nástrojů vývojového prostředí pro simulace a emulace a metody měření, které slouží jako základ pro další vývoj.
2. Kontakt pro regulační orgány, průmysl a vědecké instituce k tématu interoperability / koexistence. Partneři projektu zajistťují udržitelnost znalostí know-how o projektu i po jeho dokončení. K tomu slouží webové stránky, které obsahují informace o seminářích a službách, výsledky a postupy, které budou volně přístupné.
3. Tři veřejné semináře a výměna kontaktů mezi průmyslovými a výzkumnými  partnery regionů.
4. Návazná spolupráce v aplikovaném výzkumu (Horizont 2020 atd) a výměny vědeckých pracovníků. Jako cílová hodnota byly stanoveny dva společné výzkumné návrhy projektu.
5. Integrace vývojového prostředí do výuky.