13.02.2019
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 13.02.2019 se ve Vídni konalo 2. jednání s rakouskými strategickými partnery. V průběhu jednání byly diskutovány dílčí aktivity a výstupy projektu.

Galerie