20.09.2019
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 20.09.2019 se v Brně konalo 4. jednání s českými strategickými partnery. V rámci jednání byly diskutovány dílčí aktivity a výstupy projektu a příprava nadcházejícího semináře pro širší odbornou veřejnost.

Galerie