31.10.2019
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 31.10.2019 se ve Vídni konalo jednání s rakouskými a českými strategickými partnery. Během tohoto setkání byly disksutovány dílčí aktivity a výsledky projektu.

Galerie