28.02.2020
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 28.02.2020 proběhlo v Brně již 6. jednání s českými strategickými partnery. V průběhu jednání byly představeny dílčí výsledky projektu a diskutovány navazujíc aktivity projektu, zejmína pak organizace 2. školicího kurzu.

Galerie