01.04.2022 - 01.04.2022
Typ akce: Kulatý stůl

Během společného setkání ve Vídni byl synchronizován současný stav výzkumu a byly vyjasněny administrativní otázky. Témata se týkala: diskuse o vytvoření VNA pomocí SDR, nastavení řetězce RFSoC pro generování a sběr RF dat, modelování nelineárních dynamických zařízení pomocí parametrických systémů diferenciálních rovnic a efektivní paralelizace IIR filtrů v oblasti DFT.