04.11.2019 - 04.11.2019
Typ akce: Konference

Dne 04.11.2019 proběhlo první setkání projektových partnerů. Schůzka se uskutečníla online, prostřednictvím Skype. Během schůze se řešilo rozdělení úloh v projektu a diskotovaly se cíle a časový harmonogram, kterých bude dosaženo.