29.07.2021 - 17.12.2021
Typ akce: Ostatní

Vzhledem k současné pandemické situaci se schůzky pracovních skupin konají online prostřednictvím programu MS Teams. Schůzky probíhají přibližně v třítýdenních intervalech. Kromě aktuálních úkolů řízení jsou formou krátkých prezentací vždy představeny a následně diskutovány aktuální výsledky projektu. Prezentace a průběh jednání jsou podrobně zdokumentovány.