17.10.2022 - 18.10.2022
Typ akce: Seminář

Seminář o technologii měření EMC a nákladově efektivních systémech pro předběžné zkoušky EMC

Tento bezplatný seminář pro externí návštěvníky poskytl vhled do problematiky elektromagnetické kompatibility (EMC). To je rozhodující faktor při návrhu obvodů, zejména pro prohlášení o shodě CE. Na základě praktických příkladů reálných měřicích systémů na TU Wien byly zpracovány základy měření EMC a byl představen pokrok projektu AMOR s ohledem na nákladově efektivní systémy pro zkoušky EMC. O seminář byl velký zájem ze strany externích posluchačů (cca 80 přihlášek), což znamenalo, že byl velmi dobře navštíven.