03.11.2022 - 04.11.2022
Typ akce: Seminář

Seminář o levných systémech měření EMC a RF modelování/simulaci

Tento bezplatný seminář pro externí (i interní) návštěvníky TU Brno nabízí vhled do různých témat projektu AMOR. Patří mezi ně zejména téma elektromagnetické kompatibility (EMC) a vytvoření nákladově efektivní hardwarové platformy pro související měření. Teoreticky však
Na programu jsou však i teoretická témata z oblasti simulace a modelování obvodů. Praktické příklady byly demonstrovány na reálných měřicích systémech, a simulace. Kromě toho probíhala také spolupráce s firmami v oboru RF a exkurze do místních laboratoří v rámci TU Brno i mimo něj.