28.04.2022 - 28.04.2022
Typ akce: Prezentace

Dne 28.4.2022 proběhlo setkání rakouského a českého týmu v Českých Budějovicích na entomologickém ústavu. Hlavním cílem meetingu bylo srovnávání výsledků v rámci metabolických měření u lidských a hmyzích buněk. Hmyzí buňky indukují syntézu ATP jako odpověď na adenosin. U hmyzu dochází k 3-řádovému růstu koncentrace ATP v epiteálních buňkách. V savčích epiteálních buňkách pouze 3-násobnému růstu ATP. Výzkumje zaměřen na otázku, zda existují lidské buňky, které se chovají podobně.

Setkání bylo doprovázeno prezentacemi jednotlivých členů týmů. Dalším tématem bylo plánování a příprava červnové mezinárodní konference, které se oba týmy účastnily. V neposlední řadě byla diskutována příprava nové publikace týkající se společných výzkumných témat.

Galerie