11.09.2020
Typ akce: Ostatní

Po dlouhé době, kdy to z důvodu pandemie Covid-19 nebylo uskutečnitelné, se dne 11.9.2020 konala společná schůzka administrativních a výzkumných týmů projektu ATCZ207 REGGEN.

Tentokrát se týmy sešly mimo svá obvyklá pracoviště v pronajatých prostorách knihovny konferenčního centra Akademie Věd na Nových Hradech. Pro některé to byla úplně první možnost se setkat osobně. Složitě domlouvaný termín se nakonec vyplatil a Nové Hrady nás přivítaly krásným počasím.

Setkání začalo v půl desáté dopoledne vzájemným představením účastníků akce. Oba týmy se seznámily se současným stavem projektu, problémy, které vyvstaly spolu s mezinárodní situací, a změnami, které proběhly. Byly projednávány detailní postupy vzájemné spolupráce na poli administrace projektu i na poli běžné komunikace.

Poté se výzkumné týmy věnovaly vzájemnému seznámení s poznatky, které již učinili jednotliví řešitelé. Každý z účastníků vystoupil s vlastní pečlivě připravenou prezentací. Následně všichni konzultovali, jak dané mechanismy fungují a jak by se jich dalo využít. Administrativní část zároveň konzultovala některé detaily projektu a starala se o zázemí akce.

V rámci pauzy na načerpání nových sil proběhla krátká procházka centrem Nových Hradů na protější hrad, kde byly pořízeny společné fotografie skupiny. Veškerá jednání probíhala v angličtině.

Galerie