03.02.2020
Typ akce: Tisková zpráva

V rámci projektu REGGEN se jedná o přeshraniční spolupráci, která je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie, programu INTERREG V-A Rakousko – Česká Republika ATCZ207.

Hlavním cílem navrhovaného projektu je zřízení Regionálního genetického centra (REGGEN) s využitím synergií dvou zkušených laboratoří projektových partnerů. REGGEN se zaměří především na výzkum vzácných genetických onemocnění člověka. To by mělo mít za následek zkvalitnění a rozšíření výzkumu a inovací právě na tomto na poli.

Zkoumán bude například rostoucí počet škodlivých změn v genomu mužské zárodečné linie s postupujícím stářím a jejich souvislost se zvýšeným rizikem onemocnění (účinek věku otce) s použitím mouchy octomilky jako modelového organismu. Výzkum bude zaměřen i na změny ve vybraných evolučně zachovaných signálních drahách, které jsou testovány na octomilce, a mohou být také spojeny se zvýšeným rizikem onemocnění u lidí.

Výsledky získané v rámci programu REGGEN přispějí k současnému stavu znalostí ve výzkumu mechanismů studovaných vzácných onemocnění. Zapojení studentů přispěje k vyšší kvalitě jejich vzdělávání, i k trhu práce pro mladé výzkumné pracovníky z programové oblasti i mimo ni. Projekt tak posiluje pozici celého programového regionu a je v souladu s Jihočeskou regionální inovační strategií RIS3 a strategickým programem „Inovační Horní Rakousko 2020“.