Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

971 510,57 €

Číslo projektu:

ATCZ215

Zkratka:

ImageHeadstart

Vedoucí partner:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Dalibor Štys

Partneři projektu:

  • Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i.
  • Donau Universtät Krems
  • FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH

O projektu:

Cílem projektu je vytvoření konsorcia, z nějž firmy z regionu budou čerpat ze znalosti regionálních výzkumných organizací a tím dosáhnout konkurenceschopnosti a ve specifických oblastech i náskoku v globální konkurenci.

Nejnovější události

08.11.2021 - 12.11.2021
Ve dnech 8. – 12. 11. 2021 vystavoval projekt ImageHeadstart na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Stánek byl strategicky umístěn na rohu pavilonu, který byl nejblíže k hlavnímu vchodu do výstaviště a sousedil s velkými expozicemi vysokých škol. Na rozdíl od těchto expozic, kde byly informace spíše „naředěné“, náš stánek byl koncipován jako „hackerské doupě“, kde se nejen informace v hutné podobě předávají, ale přímo na místě i vznikají. A to zaujalo.
Typ akce: Konference
23.07.2021
Další projektové setkání projektu „ATCZ215 Image Headstart“ - Progress reports workshop se konalo 23.7.2021 ve Vídni.
Typ akce: Konference
15.07.2021 - 16.07.2021
Další projektové setkání projektu „ATCZ215 Image Headstart“ - Progress reports workshop se konalo 15.7.-16.7.2021 na Nových Hradech.
Typ akce: Konference

Podrobnější informace

Běžní uživatelé, a to i z oblasti firem, dostávají jen málokdy informaci nakolik použitá metoda snímání a ukládání obrazu zachová nebo zásadně změní základní strukturu obrazu. Abychom získali perfektní obraz, musí být vnímání lidského oka podváděno. To je možné jen zkreslením původního signálu senzoru kamery. Tím je výrazně omezena konkurenceschopnost uživatelů obrazových dat, protože ze zkreslených dat nejsou schopni tvořit průlomová algoritmická řešení v navazujících technologiích jako je automatické rozpoznávání, měření a podobné aplikace. Ty jsou přitom vstupem pro umělou inteligenci a tím tvoří základ pro vývoj robotizovaných zařízení v celém rozsahu od výroby, přes řízení provozu a ostrahu budov, medicínské aplikace až po asistenční automaty, stručně řečeno celý průmysl 4.0.

Výstupy projektu

Vznik konsorcia (2 funkce):

  • rozvoj dosavadních výzkumných činností projektových partnerů,
  • předávání znalostí průmyslovým partnerům (bilaterální a multilaterální konzultace pro firmy a akademické partnery).