Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

971 510,57 €

Číslo projektu:

ATCZ215

Zkratka:

ImageHeadstart

Vedoucí partner:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Dalibor Štys

Partneři projektu:

  • Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i.
  • Donau Universtät Krems
  • FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH

O projektu:

Cílem projektu je vytvoření konsorcia, z nějž firmy z regionu budou čerpat ze znalosti regionálních výzkumných organizací a tím dosáhnout konkurenceschopnosti a ve specifických oblastech i náskoku v globální konkurenci.

Nejnovější události

08.04.2021
Laboratoř rentgenové tomografie v Telci, ÚTAM AVCR, provedla rychlé snímkování dynamického procesu - modelu lidského jícnu.
Typ akce: Tisková zpráva
10.12.2020
Průlomovou metodu, která umožní lépe nahlédnout do nitra živé buňky, přináší výzkum vědců financovaný z projektu ATCZ215 ImageHeadstart.
Typ akce: Tisková zpráva
15.09.2020 - 15.09.2020
Dne 15.9.2020 se na Nových Hradech konala zahajovací konference k projektu ATCZ215 Image Headstart, kterou pořádal vedoucí partner projektu – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
Typ akce: Konference

Podrobnější informace

Běžní uživatelé, a to i z oblasti firem, dostávají jen málokdy informaci nakolik použitá metoda snímání a ukládání obrazu zachová nebo zásadně změní základní strukturu obrazu. Abychom získali perfektní obraz, musí být vnímání lidského oka podváděno. To je možné jen zkreslením původního signálu senzoru kamery. Tím je výrazně omezena konkurenceschopnost uživatelů obrazových dat, protože ze zkreslených dat nejsou schopni tvořit průlomová algoritmická řešení v navazujících technologiích jako je automatické rozpoznávání, měření a podobné aplikace. Ty jsou přitom vstupem pro umělou inteligenci a tím tvoří základ pro vývoj robotizovaných zařízení v celém rozsahu od výroby, přes řízení provozu a ostrahu budov, medicínské aplikace až po asistenční automaty, stručně řečeno celý průmysl 4.0.

Výstupy projektu

Vznik konsorcia (2 funkce):

  • rozvoj dosavadních výzkumných činností projektových partnerů,
  • předávání znalostí průmyslovým partnerům (bilaterální a multilaterální konzultace pro firmy a akademické partnery).