15.09.2020 - 15.09.2020
Dne 15.9.2020 se na Nových Hradech konala zahajovací konference k projektu ATCZ215 Image Headstart, kterou pořádal vedoucí partner projektu – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
Typ akce: Konference
20.08.2020 - 20.08.2020
Třetí projektové setkání projektu „ATCZ215 Image Headstart“ se konalo 20.8.2020 ve Vídni.
Typ akce: Konference
29.06.2020 - 29.06.2020
Druhé projektové setkáni projektu „ATCZ215 ImageHeadstart“ se konalo 29. června 2020 v kampusu Univerzity aplikovaných věd v Horní Rakousku, Welsu.
Typ akce: Konference
29.01.2020 - 29.01.2020
Admnistrativní Kick-off meeting projektu ATCZ215 ImageHeadstart se konal 29. 1. 2020 na Ústavu komplexních systémů, FROV JU, na Nových Hradech.
Typ akce: Konference