29.06.2020 - 29.06.2020
Typ akce: Konference

Druhé projektové setkáni projektu „ATCZ215 ImageHeadstart“ se konalo 29. června 2020 v kampusu Univerzity aplikovaných věd v Horní Rakousku, Welsu.

Zúčastnění partneři projektu diskutovali o již dosaženém pokroku v plnění cílů projektu a naplánovali další kroky, které jsou nutné pro správnou realizaci projektu během prvního roku projektu.

Galerie