12.12.2020
Typ akce: Workshop

Ve dnech 10. a 11. prosince 2020 proběhl na MENDELU v Brně Workshop na téma: Automatická extrakce látek. Účastníkům byli na uačátku workshopu představeny dosavadní možnosti extrakce a jejich (ne)výhody. Následně mohli účastníci sledovat samotný proces urychlené extrakce kůry akátu a buku při zvýšené teplotě a tlaku (1500 psi) pomocí nového, plně automatizovaného extraktoru od firmy Themo Fisher (ASE Dionex 350).

Galerie