10.10.2022
Typ akce: Prezentace

Výsledky atomizace hořčíkové slitiny byly prezentovány na workshopu Reliability and Design of Additively Manufactured Materials v srbském Bělehradě ve dnech 4. – 6. října.

Ph.D. student Jan Jaroš prezentoval problematiku a výsledky ultrazvukové atomizace hořčíkových slitin. Příspěvek s názvem Ultrasonic atomization of magnesium alloy AZ61 based on the TIG melting method popisuje experimenty realizované v rámci projektu ReMaP. Příprava práškového materiálu atomizací z drátového polotovaru je jedním z kroků ve zpracovatelském řetězci aditivní výroby kustomizovaných hořčíkových slitin pomocí LPBF procesu.