07.10.2022
Typ akce: Ostatní

Ve dnech 4. až 5. října se tým setkal k prodiskutování aktuálního stavu projektu, setkání tentokrát hostilo VUT v Brně.

Hlavní náplní setkání byl monitoring průběžného dosahování očekávaných výsledků a diskuse nad problematickými aspekty včetně návrhu jejich řešení. Meeting zahrnoval i prohlídku laboratoří LPBF technologie (Laser Powder Bed Fusion) a ultrazvukové atomizace včetně experimentů ultrazvukové atomizace vyvíjené slitiny AX11.

Galerie