Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

500 668,84 €

Číslo projektu:

ATCZ279

Zkratka:

PredMAIn

Vedoucí partner:

Software Competence Center Hagenberg GmbH

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Mario Pichler (Mario.Pichler@scch.at)

Partneři projektu:

  • Intemac Solutions, s.r.o.
  • AC2T research GmbH
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Compas automatizace, spol. s r.o.
  • Profactor GmbH

O projektu:

Cílem projektu je vytvoření a přenos obecných a přenositelných znalostí pro výrobní malé a střední podniky o prediktivní údržbě založené na umělé inteligenci použitelné v široké škále výrobních a zpracovatelských odvětví.

Nejnovější události

23.03.2022
V rámci projektu "PredMAIn - prediktivní údržba založená na umělé inteligenci" vás zveme na první komunikační akci (od 9:00 do 12:30 h), která se uskuteční 23. března. Odkaz na registraci a program přednášek > viz níže.
Typ akce: Workshop
12.11.2021
Dne 12. listopadu 2021 proběhlo interní zahajovací setkání projektu v partnerském projektu INTEMAC u Brna (CZ).
Typ akce: Workshop

Podrobnější informace

Primárním cílem projektu PredMAIn je zvýšit povědomí o systémech prediktivní údržby založených na umělé inteligenci mezi malými a středními podniky v programovém regionu v Rakousku a České republice.

Hlavním cílem projektu je proto vytvořit obecné a přenositelné znalosti pro malé a střední výrobní podniky o systémech prediktivní údržby založených na umělé inteligenci, které jsou použitelné pro různé součásti, z nichž se skládají obráběcí stroje.

Sekundárním cílem projektu je navázat dlouhodobou spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje mezi zúčastněnými partnery projektu, aby bylo možné předávat znalosti založené na specifických odborných znalostech těchto center. 

Výstupy projektu

  • Znalostní balíček pro MSP o o systémech prediktivní údržby založených na umělé inteligenci 
  • Zkušební stolice a demonstrátor pro kuličkové šrouby
  • Algoritmy pro prediktivní údržbu demonstrátoru založené na umělé inteligenci
  • Integrace AI algoritmů do stávajících softwarových sad pro údržbu
  • Pořádání dvou veřejných prezentací