Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2018 - 31.12.2020

Alokované prostředky EFRR:

555 155,17 €

Číslo projektu:

ATCZ175

Zkratka:

InterOP

Vedoucí partner:

Technische Universität Wien

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Holger Arthaber (holger.arthaber@tuwien.ac.at)

Partneři projektu:

  • Vysoké učení technické v Brně
  • FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH

O projektu:

Cílem projektu je posílit průmysl v oblasti bezdrátových technologií, komunikace a jejich aplikací v partnerských regionech Horního a Dolního Rakouska, Vídně, na Vysočině a Jižní Moravě.

Nejnovější události

28.03.2019 - 28.03.2019
Partneři projektu zvou na první veřejný workshop projektu.
Typ akce: Workshop
14.12.2018 - 14.12.2018
Dne 14.12.2018 proběhlo jednání partnerů k projektu Interop ve Vídni. Byly projednány následující body: 1. Akční body, 2. Zprávy o pokroku každého partnera a plánované další kroky, 3. Zprávy za období 1, 4. Další schůzka
Typ akce: Kulatý stůl
26.06.2018 - 26.06.2018
Tým řešitelů projektu InterOp byl vyzván k prezentaci projektu na Foru Elektronika v Plzni. Přeshraniční fórum elektrotechnika, zaměřené na aktuální technologie, materiály a diagnostiku v kontextu výzkumu a vývoje v oblasti elektrotechniky. Seminář je organizován Fakultou elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni a jejím Regionálním inovačním centrem elektrotechniky RICE, společně s Evropským regionem Dunaj Vltava.
Typ akce: Konference

Podrobnější informace

Cílem projektu je posílit průmysl v oblasti bezdrátových technologií, komunikace a jejich aplikací v partnerských regionech Horního a Dolního Rakouska, Vídně, na Vysočině a Jižní Moravě. Tato odvětví se vyznačují velmi silnou konkurencí s vysokou přidanou hodnotou a krátkými výrobními cykly. Zkrácení času potřebného na vývoj je tedy klíčem k posílení konkurenceschopnosti. Výsledky navrhovaného projektu, t.j. volně přístupné nástroje, modely pro scénáře rušení, vývojové a měřicí metody, slouží tomuto hlavnímu projektovému cíli tím, že umožní snížit čas potřebný pro vývoj produktů. Pilotní studie s klíčovými firmami jedním z nástrojů spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem je v rámci projektu. Výsledky budou dále zahrnuty do osnov výuky, t.j. např. použití simulačních nástrojů a metod měření z pilotních projektů v předmětech a při zvyšování povědomí o tématu interference.

Výstupy projektu

Očekávané výstupy projektu InterOP jsou:
1. Soubor nástrojů vývojového prostředí pro simulace a emulace a metody měření, které slouží jako základ pro další vývoj.
2. Kontakt pro regulační orgány, průmysl a vědecké instituce k tématu interoperability / koexistence. Partneři projektu zajistťují udržitelnost znalostí know-how o projektu i po jeho dokončení. K tomu slouží webové stránky, které obsahují informace o seminářích a službách, výsledky a postupy, které budou volně přístupné.
3. Tři veřejné semináře a výměna kontaktů mezi průmyslovými a výzkumnými  partnery regionů.
4. Návazná spolupráce v aplikovaném výzkumu (Horizont 2020 atd) a výměny vědeckých pracovníků. Jako cílová hodnota byly stanoveny dva společné výzkumné návrhy projektu.
5. Integrace vývojového prostředí do výuky.