14.06.2019 - 14.06.2019
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 14.6.2019 proběhlo jednání partnerů k projektu Interop ve Vídni. Byly projednány následující body: 1. Zprávy o stavu a prezentace od partnerů 2. Zpráva FLC za období 1, stav 3. LoRaWAN 4. Definice dalších kroků 5. Různé 6. Příští schůzka

Jednání se soustředilo na diskusi o aktuálně řešených problémech a sladění aktivit parnerů.

  • Prezentace TU Wien 2x (BLE Interference, LoRaWAN)
  • Diskuse o analýze LoRaWAN a další kroky
  • Prezentace TU Brno 3x (LoRaWAN, SDR platforma, Aktualizace firmwaru v Zynq)
  • Prezentace FH Hagenberg 2x (nelineární rozptylová matice, Mixed-level simulace)
  • Diskuse o Mixed-level simulacích