31.10.2019
Jsme rádi, že vás můžeme pozvat na 1. seminář v rámci projektu INTERREG „SAFEBRIDGE“ dne 31.10.2019.
Typ akce: Seminář
19.06.2019
Dne 19.06.2019 proběhlo v Brně v pořadí již čtvrté setkání projektových partnerů, na kterém byl diskutován pokrok v projektu a další kroky jeho realizace.
Typ akce: Kulatý stůl
18.06.2019 - 19.06.2019
Ve dnech 18 a 19.6.2019 se v Brně konalo 3. jednání s rakouskými a českými strategickými partnery. Jednání proběhlo v rámci organizovaného školicího kurzu a v jeho průběhu byly diskutovány dílčí aktivity a výstupy projektu.
Typ akce: Kulatý stůl
18.06.2019 - 19.06.2019
Ve dnech 18.-19.6.2019 se na VUT v Brně uskutečnil 1. školicí kurz pro české a rakouské strategické partnery a jimi přizvané odborníky v oblasti ověřování stavu a spolehlivosti mostních konstrukcí. V rámci kurzu byly mimo jiné prezentovány dílčí výsledky projektu. Podrobnosti k obsahu kurzu viz přiložené dokumenty.
Typ akce: Školení
14.05.2019 - 15.05.2019
Ve dnech 14.-15.5.2019 se ve Vídni konala konference Brückentagung 2019. Za účelem zajištění informovanosti veřejnosti o projektu byly na konferenci prezentovány obecné informace o projektu Safebridge, očekávaných výsledcích a plánovaných událostech.
Typ akce: Konference
26.04.2019
Dne 26.4.2019 se ve Vídni uskutečnilo 3. sekání projektových partnerů. Hlavním bodem jednání byla organizace 1. školicího kurzu určeného pro strategické partnery a jimi přizvané odborníky v oblasti hodnocení a spolehlivostni mostních konstrukcí.
Typ akce: Kulatý stůl
20.02.2019
Dne 20.02.2019 se v Brně konalo 2. jednání s českými strategickými partnery. V rámci jednání byly diskutovány dílčí aktivity a výstupy projektu.
Typ akce: Kulatý stůl
13.02.2019
Dne 13.02.2019 se ve Vídni konalo 2. jednání s rakouskými strategickými partnery. V průběhu jednání byly diskutovány dílčí aktivity a výstupy projektu.
Typ akce: Kulatý stůl
18.01.2019
Dne 18.01.2019 proběhlo ve Vídni druhé setkání projektových partnerů. Byl diskutován pokrok v projektu a další kroky jeho realizace.
Typ akce: Kulatý stůl
30.11.2018
Dne 30.11.2018 proběhlo ve Vídni první setkání projektových partnerů. Byl diskutován pokrok v projektu a další kroky jeho realizace.
Typ akce: Kulatý stůl
15.10.2018
Na úvodním jednání dne 15.10.2018 ve Vídni byl se strategickými partnery z Rakouska projednán stav projektu a další kroky v jeho realizaci. Tentýž den se v Brně konalo i úvodní setkání strategických partnerů z České republiky.
Typ akce: Kulatý stůl
12.09.2018 - 14.09.2018
Ve dnech 12.-14. září 2018 se ve Vídni konala konference 16th International Probabilistic Workshop 2018. Za účelem zajištění publicity projektu byly na konferenci prezentovány obecné informace o projektu Safebridge, jeho hlavní výstupy a plánované akce.
Typ akce: Konference