26.04.2019
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 26.4.2019 se ve Vídni uskutečnilo 3. sekání projektových partnerů. Hlavním bodem jednání byla organizace 1. školicího kurzu určeného pro strategické partnery a jimi přizvané odborníky v oblasti hodnocení a spolehlivostni mostních konstrukcí.