29.11.2018
Typ akce: Seminář

Cílem tohoto semináře bylo představení možností, které nabízí core facility Plant Sciences v Brně, a to zvláště v oboru simulací různých environmentálních podmínek v růstových komorách a fenotypování rostlin za těchto podmínek.