Přihlášení do iBoxu

Naše projekty

Fond malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-ČR

Fond malých projektů (dále FMP) je nástroj pro podporu přeshraniční spolupráce na bázi malých projektů typu "people-to-people" ve výši 3-20 tis. EUR příspěvku EFRR na projektového partnera.

Zobrazit více