Číslo projektu: ATCZ142, Zkratka: KLIMAGRÜN / Klimatická zeleň
Číslo projektu: ATCZ143, Zkratka: Bilaterale Designnetzwerke
Předmětem projektu je zprostředkování středoevropské moderny širokému publiku a zprostředkování kulturního dědictví v kontextu přítomnosti a budoucnosti.
Číslo projektu: ATCZ171, Zkratka: COL
Cílem projektu je vznik Centra obnovy společného kulturního dědictví (COL), které se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektů, areálů a historických sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově...
Číslo projektu: ATCZ205, Zkratka: CEWA
Témata projektu se soustředí na problematické oblasti při nakládání s odpady. Cíl projektu: Nalezení optimálních postupů pro minimalizaci množství odpadů a pro maximalizaci využití odpadů na základě principů cirkulární ekonomiky...
Číslo projektu: ATCZ45, Zkratka: ConNat AT-CZ
Nadřazeným projektovým cílem je ve smyslu strategie EU v oblasti zelené infrastruktury zajistit velkoplošné propojení stanovišť mezi dolnorakouskými Vápencovými alpami (Kalkalpen), Šumavou, Českomoravskou vrchovinou a Karpaty, provázat...
Číslo projektu: ATCZ7, Zkratka: DYJE 2020 - THAYA 2020
Hlavním cílem projektu DYJE 2020 je vytvořit vědecký, metodický i personální základ pro koordinovaný rozvoj regionu a dosažení požadované kvality životního prostředí a ekosystémových služeb v příhraničním regionu.
Číslo projektu: ATCZ41, Zkratka: GrenzRad
Předkládaný projekt má za cíl v koordinaci a spolupráci s různými partnery přispět k rozšíření přeshraniční nabídky informací a služeb, které posílí pozitivní využití přírodní a kulturní dědictví v jižních Čechách,...
Číslo projektu: ATCZ167, Zkratka: HTPO
Předkládaný projekt HTPO se zabývá problematikou původu, kapacit a potenciálního využití přeshraničních termálních vod v regionu Laa - Pasohlávky vč. možných společných opatření k řízení těchto přírodních zdrojů. Cílem...
Číslo projektu: ATCZ42, Zkratka: INTEKO
Hlavním cílem projektu INTEKO je inovativní technologie kompostování, která zajistí standardizaci kvality kompostu.
Číslo projektu: ATCZ183, Zkratka: IRAS
Předmětem projektu je vývoj a optimalizace postupu bioleachingu, který umožňuje inovativní, šetrné a nízkoenergetické opětovné získání kovů z druhotných surovin.
Číslo projektu: ATCZ163, Zkratka: Schwarzenberský plavební kanál/Bavorská niva
Cílem projektu je zhodnocení kulturního dědictví Schwarzenberského plavebního kanálu, kulturní památky mezinárodního významu, a přírodního dědictví rašeliniště Bavorská niva (zvýšení povědomí o důležitosti ochrany životního...
Číslo projektu: ATCZ181, Zkratka: Lidová kultura/Volkskultur AT–CZ
Společnou výzvou projektu je zvýšení zájmu o nehmotné kulturní dědictví příhraničních regionů Vysočiny, jižních Čech, Dolního a Horního Rakouska a využití jeho potenciálu pro rozšíření a zatraktivnění nabídky kulturního...
Číslo projektu: ATCZ59, Zkratka: I-CULT
Společný cíl projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména muzeích a galeriích, a to formou propojení jejich nabídky a vytváření společných prezentačních projektů.
Číslo projektu: ATCZ147, Zkratka: Portz Insel
Záměrem projektu je obnovit a zachovat významnou část nemovité kulturní památky v příhraniční oblasti Portz Insel, která je jedinečným architektonickým dílem.
Číslo projektu: ATCZ179, Zkratka: CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben
Projekt je zaměřen na zpřístupnění společného kulturního a přírodního dědictví Šumavy a regionu Mühlviertel a to modernizací přístupu k hraničnímu přechodu Zadní Zvonková - Schöneben.
Číslo projektu: ATCZ91, Zkratka: Natur- und Kulturerlebnis am Burgen- und Schlösserweg / Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě
Projekt navazuje na již existující tematickou turistickou trasu "Cesta hradů a zámků", která vede historickou kulturní a přírodní krajinou jižních Čech a Mühlviertelu, od Malše až po Dunaj. Projektoví partneři chtějí přeshraniční...
Číslo projektu: ATCZ182, Zkratka: Po stopách JC - HR/Spurensuche SB - OÖ
Informování o méně známých částech přírodního dědictví v příhraniční oblasti a jejich zpřístupněním, konkrétně v okolí nově vyhlášené národní přírodní památky (NPP) Olšina.
Číslo projektu: ATCZ37, Zkratka: Malsemuschel
Cílem projektu je posílit populaci kriticky ohrožené perlorodky říční v hraničním toku řeky Malše vysazením mladých jedinců, popsat přesně příčiny, proč se v lokalitě druh dlouhodobě nerozmnožuje a vytvořit podklady pro zlepšení...
Číslo projektu: ATCZ74, Zkratka: Kultur und Natur am Grünen Band
Propojení a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem prostřednictvím cykloturistiky, šetrné k životnímu prostředí, má za cíl přinést zvýšení počtu přenocování v obcích dotčeného...
Číslo projektu: ATCZ221, Zkratka: Algae4Fish
Hlavním cílem projektu je společný výzkum, vývoj a demonstrace ekoinovativní technologie využívající odpadní živiny ze zemědělské produkce pro přípravu vysoce kvalitního krmiva pro intenzivní akvakultury.
|<<<2>>|