Web právě aktualizujeme, prosím omluvte případné chyby.
05.09.2019
Odborná studie na téma "Druhy rostlin vhodné pro zelené prostory vzhledem ke schopnosti adaptace na klimatické změny", autorem je Ing. Jaroslav Šíma, DiS.
Typ akce: Ostatní
05.09.2019
Katalog rostlin jehož podkladem je odborná studie, která byla zpracována na téma: "Druhy rostlin vhodné pro zelené prostory vzhledem ke schopnosti adaptace na klimatické změny".
Typ akce: Ostatní
08.10.2018 - 08.10.2018
Výměna zkušeností a exkurze na téma Přírodě blízká zeleň za účasti 21 účastníků. V rámci exkurze jsme navštívili přírodní zahradu společnosti dm, školní zahradu MŠ Lipenská a zahradu v areálu campusu Přírodovědecké fakulty JČU a BC AVČR.
Typ akce: Ostatní
02.10.2018 - 02.10.2018
Dne 2.10.2018 se v Retzu konal seminář Řez ovocných stromů u silnic. Organizátory byl spolek Natur im Garten a spolek Přírodní zahrada z.s. Cílovou skupinou byli pracovníci údržby veřejné zeleně měst a obcí. Akce se zúčastnilo 40 účastníků.
Typ akce: Seminář
26.09.2018 - 26.09.2018
Dne 26.9.2018 se uskutečnil seminář Založení a péče o květnaté louky v rámci akcí péče o zeleň v praxi, určené pro údržbáře veřejné zeleně. Konal se v rakouském Ottensteinu. Zúčastnilo se ho 22 osob z ČR i Rakouska.
Typ akce: Seminář
05.05.2018 - 05.05.2018
Seminář na téma Péče a obnova starých ovocných sadů se uskutečnil 5.5.2018 v Borotíně ve spolupráci se Selskou zahradou Lesánek. Akce se zúčastnilo 20 osob.
Typ akce: Seminář