Mediální vysílání o projektu Portz Insel - neplacená publicita

Mediální vysílání Česká televize regiony

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2018 - 30.09.2020

Alokované prostředky EFRR:

1 167 132,27 €

Číslo projektu:

ATCZ147

Zkratka:

Portz Insel

Vedoucí partner:

Město Mikulov

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Kateřina Korandová (korandova@mikulov.cz)

Partneři projektu:

  • Gemeinde Drasenhofen
  • Obec Sedlec

O projektu:

Záměrem projektu je obnovit a zachovat významnou část nemovité kulturní památky v příhraniční oblasti Portz Insel, která je jedinečným architektonickým dílem.