Mediální vysílání o projektu Portz Insel - neplacená publicita

Mediální výstup ze slavnostního otevření mostu