31.08.2021 - 31.12.2021
Typ akce: Ostatní

Realizace projektu HTPO je prodloužena do 31.12.2021.

Na základě schválené žádosti o změnu č. 11 dochází k prodloužení realizace projektu HTPO o 4 měsíce. Jedním z důvodů jsou samozřejmě dopady globální pandemie (COVID-19) a snaha o dohnání vzniklých časových prodlev. Partneři projektu předpokládají, že do nové data ukončení projektu HTPO (tj. 31.12.2021) se jim podaří zdárně naplnit všechny plánované cíle a výstupy projektu.