Web právě aktualizujeme, prosím omluvte případné chyby.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.07.2018 - 30.06.2021

Alokované prostředky EFRR:

2 760 985,83 €

Číslo projektu:

ATCZ171

Zkratka:

COL

Vedoucí partner:

Město Znojmo

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Ing. Bohumila Radkovská

Partneři projektu:

  • Společně, o.p.s.
  • Universität für Weiterbildung Krems - Donau-Universität Krems
  • Stadt Retz

O projektu:

Cílem projektu je vznik Centra obnovy společného kulturního dědictví (COL), které se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektů, areálů a historických sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví.

Nejnovější události

03.06.2019 - 04.06.2019
Druhá konference mezinárodního projektu COL – centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z evropského programu Interreg AT-CZ se bude soustředit na různé aspekty “hodnoty” s důrazem na vazby mezi často oddělenými světy ekonomiky, kultury a společnosti.
Typ akce: Konference
18.03.2019 - 19.03.2019
První workshop přeshraničního projektu COL se bude soustředit na různé metody dokumentace kulturního dědictví. Budeme se zabývat leteckým snímkování, fotogrametrii, laserovým skenování, ručním 3D scannerem a klasickým geodetickým zaměřováním.
Typ akce: Workshop
27.11.2018 - 28.11.2018
Vývoj měst a vesnic, jejich proměny, kulturní význam krajiny, urbanistických celků a jednotlivých staveb - V čem vlastně spočívá hodnota kulturního dědictví? Jsou to výjimečné stavby? Venkovské usedlosti? Sídla? Řemeslné detaily? Využívání krajiny? Místní zvyky a kultura? Sakrální objekty?
​ Jak to vidí odborníci z České republiky a Rakouska?
​ Odpovědi na tyto a další otázky bude hledat první konference mezinárodního projektu COL – centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z evropského programu Interreg AT-CZ.
Typ akce: Konference

Podrobnější informace

Cílem COL je celospolečenská senzibilizace obyvatelstva ve snaze zachovat a rozvíjet mizející lokální stavební kulturu, jeden z hlavních zdrojů turistického ruchu v příhraničních regionech AT a CZ.

Pro města  Retz (AT) a Znojmo (CZ), města partnerská od roku 1998, znamená projekt navíc i prohlubování vzájemných vztahů a propojování obou regionů.

Hlavním výstupem projektu budou dvě příkladně zrekonstruované a zpřístupněné památky na obou stranách hranice, které budou společně sloužit odborné i laické veřejnosti.

Výstupem měkkých aktivit projektu budou společná odborná přeshraniční Metodika obnovy a Strategie obnovy a propagace společného kulturního dědictví.

Jako příklad dlouhodobě chátrající mimořádné památky byla vybrána tzv. Stará škola, součást Louckého kláštera ve Znojmě. Rekonstrukce této části kláštera umožní zpřístupnění této národní kulturní památky pro veřejnost a nastartuje postupnou revitalizaci celého areálu.

Druhým objektem je sýpka v Retzu, představující naopak typickou památku lokálního významu, jejichž obnovu je nutné řešit nejčastěji.

Obě budovy umožní konferenční, výstavní, průvodcovské, informační, kulturní a osvětové aktivity. Jejich prostřednictvím budou předávány odborné poznatky a doporučení COL široké veřejnosti.

Výstupy projektu

  • Metodika a strategie obnovy
  • rekonstrukce Staré školy
  • rekonstrukce sýpky v Retzu