Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.07.2018 - 31.12.2021

Alokované prostředky EFRR:

2 798 495,48 €

Číslo projektu:

ATCZ171

Zkratka:

COL

Vedoucí partner:

Město Znojmo

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Ing. Bohumila Radkovská

Partneři projektu:

  • Společně, o.p.s.
  • Universität für Weiterbildung Krems - Donau-Universität Krems
  • Stadt Retz

O projektu:

Cílem projektu je vznik Centra obnovy společného kulturního dědictví (COL), které se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektů, areálů a historických sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví.

Nejnovější události

15.07.2020

Typ akce: Workshop
24.02.2020 - 24.02.2020
24. února 2020 se konala schůzka všech zúčastněných stran přímo na budoucím staveništi v Retzu, aby mohla být následně zahájena stavba.
Typ akce: Ostatní
01.01.2020 - 22.07.2020
Během stavby bylo poprvé od 70.let odkryto zdivo staré školy, jehož skladba přinesla nejedno překvapení.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Cílem COL je celospolečenská senzibilizace obyvatelstva ve snaze zachovat a rozvíjet mizející lokální stavební kulturu, jeden z hlavních zdrojů turistického ruchu v příhraničních regionech AT a CZ.

Pro města  Retz (AT) a Znojmo (CZ), města partnerská od roku 1998, znamená projekt navíc i prohlubování vzájemných vztahů a propojování obou regionů.

Hlavním výstupem projektu budou dvě příkladně zrekonstruované a zpřístupněné památky na obou stranách hranice, které budou společně sloužit odborné i laické veřejnosti.

Výstupem měkkých aktivit projektu budou společná odborná přeshraniční Metodika obnovy a Strategie obnovy a propagace společného kulturního dědictví.

Jako příklad dlouhodobě chátrající mimořádné památky byla vybrána tzv. Stará škola, součást Louckého kláštera ve Znojmě. Rekonstrukce této části kláštera umožní zpřístupnění této národní kulturní památky pro veřejnost a nastartuje postupnou revitalizaci celého areálu.

Druhým objektem je sýpka v Retzu, představující naopak typickou památku lokálního významu, jejichž obnovu je nutné řešit nejčastěji.

Obě budovy umožní konferenční, výstavní, průvodcovské, informační, kulturní a osvětové aktivity. Jejich prostřednictvím budou předávány odborné poznatky a doporučení COL široké veřejnosti.

Výstupy projektu

  • Metodika a strategie obnovy
  • rekonstrukce Staré školy
  • rekonstrukce sýpky v Retzu