15.07.2020
Typ akce: Workshop

V rámci projektu COL vzniká mimo jiné i databáze 3D modelů zajímavých míst, staveb a objektů. Modely vycházejí ze zaměření prvních tří workshopů projektu COL - metody dokumentace a mapování památek na obou stranách hranice.

Karanténní opatření v souvislosti s COVID-19 umožnila zpracováni a publikaci alespoň části dat nahromaděných během prvního roku a půl projektu COL.

Navíc se prokázalo, že touto formou je možné zaujmout i velmi široké publikum - 3D modely Znojemského hradu a Louckého kláštera shlédlo během prvních pár dní po uveřejnění celkem téměř 5000 lidí!

Galerie