11.12.2019
11. prosince 2019 se v Linci poblíž K1-MET uskuteční workshop o biologickém vyluhování a bioelektrochemickém získávání kovů. Jsou prezentovány a diskutovány první výsledky IRAS. Zveme vás k účasti.
Typ akce: Workshop
22.05.2019 - 22.05.2019
První pracovní setkání s odborníky a zainteresovanými stranami v České republice.
Typ akce: Workshop
09.05.2019 - 09.05.2019
První výměna znalostí mezi projekty Interreg REEgain (ATCZ172) a IRAS (ATCZ183)
Typ akce: Konference
14.02.2019 - 14.02.2019
Dne 14.02.2019 se v Brně uskutečnilo druhé partnerské setkání. Byl projednán harmonogram projektu a další kroky.
Typ akce: Kulatý stůl
18.11.2018

Typ akce: Tisková zpráva
10.10.2018 - 10.10.2018
Zahajovací akce pro projekt ATCZ183-IRAS se uskutečnila 10. 10. 2018 v prostorách vedoucího partnera K1-MET.
Typ akce: Kulatý stůl