04.12.2020 - 04.12.2020
Výsledky zveřejněné v časopise "Journal of Environmental Management"
Typ akce: Ostatní
09.09.2020 - 09.09.2020
Páté setkání partnerů se konalo 9. září 2020.
Typ akce: Kulatý stůl
30.01.2020
První workshop s vědci na Masarykova univerzita v Brně.
Typ akce: Workshop
11.12.2019
11. prosince 2019 se u partnerském K1-MET v Linci uskutečnil workshop o biologickém vyluhování a bioelektrochemickém získávání kovů.
Typ akce: Workshop
09.12.2019
Síťové setkání na téma „Ekologická udržitelnost: podpora biologické rozmanitosti, ochrany životního prostředí a zdrojů“ a „Udržitelnost přírodního a kulturního dědictví“
Typ akce: Workshop
10.09.2019 - 10.09.2019
Dne 10.09.2019 se v Tullnu v IFA uskutečnilo třetí setkání partnerů. Byly představeny první výsledky biologické loužení a diskutovány další kroky v projektu.
Typ akce: Kulatý stůl
22.05.2019 - 22.05.2019
První pracovní setkání s odborníky a zainteresovanými stranami v České republice.
Typ akce: Workshop
09.05.2019 - 09.05.2019
První výměna znalostí mezi projekty Interreg REEgain (ATCZ172) a IRAS (ATCZ183)
Typ akce: Konference
14.02.2019 - 14.02.2019
Dne 14.02.2019 se v Brně uskutečnilo druhé partnerské setkání. Byl projednán harmonogram projektu a další kroky.
Typ akce: Kulatý stůl
18.11.2018

Typ akce: Tisková zpráva
10.10.2018 - 10.10.2018
Zahajovací akce pro projekt ATCZ183-IRAS se uskutečnila 10. 10. 2018 v prostorách vedoucího partnera K1-MET.
Typ akce: Kulatý stůl