Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.06.2019 - 30.11.2022

Alokované prostředky EFRR:

1 281 493,15 €

Číslo projektu:

ATCZ185

Zkratka:

Regionem Renesance proti proudu času

Vedoucí partner:

Mikroregion Třešťsko

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Tomáš Burian

Partneři projektu:

 • Mikroregion Telčsko
 • Mikroregion Dačicko
 • Jemnický mikroregion
 • Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
 • Zukunftsraum Thayaland
 • Kleinregion ASTEG

O projektu:

Hlavním cílem projektu je zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví ve společném přeshraničním regionu, a to díky vytvoření "interaktivní" cyklotrasy s názvem "Region renesance". V rámci projektu budou zdokumentovány důležité památky na této trase. Zrealizována budou informativní opatření, za účelem zvýšení povědomí o nově vybudovaných, opravených resp. zpřístupněných památkách.

Nejnovější události

01.01.2020 - 31.05.2020
Projekt ATCZ185 "Regionem Renesance proti proudu času" i přes nástrahy koronaviru pokračuje dle plánu
Typ akce: Tisková zpráva
15.05.2019 - 07.11.2019
Projekt "Regionem Renesance proti proudu času" byl schválen dne 26. 3. 2019 při konání 7. MV Interreg V-A Rakousko- Česká republika.
Typ akce: Kulatý stůl

Podrobnější informace

Cílem předkládaného projektu je realizovat opatření zaměřená na obnovu a ochranu přírodního bohatství v tzv. "Regionu Renesance": zpřístupnění / obnova naučných stezek; vytvoření / zprístupnění muzejních expozic; připomenutí tradice sběru bylin  avýskytu vzácných dřevin v regionu.

 

Výstupy projektu

Investiční aktivity:

 • zpřístupnění / obnova naučných stezek („Tradice kamenictví v Mrákotíně“, „Po dolování stříbra“, „Hornictví – Karlstein, Raabs, Gastern“, „Regenerace říčních koupelí – Thayaland“ atd.);
 • vytvoření / zpřístupnění muzejních expozic („Podzemní prostory v době františkánů Jemnice, „Rok betlémáře – Třešť“, „Historický model města Jemnice“ atd.);
 • připomenutí tradice sběru bylin a výskytu vzácných dřevin Bylinkovástezka ´Býtvodou´, „Arboretum Jemnice“, „Bylinkové centrum – Karlstein“ atd.)

 Neinvestiční aktivity:

 • společný digitální archiv "Regionu Renesance" – sběr dat o zapomenutých místech; fotodokumentace; rozhovory s pamětníky.

Informační opatření:

 • workshopy;
 • cyklojízdy s průvodcem;
 • putovní výstava;
 • mobilní aplikace – průvodce po interaktivní trase „Proti proudu času“.