20.05.2021 - 20.05.2021
V projektu "Regionem Renesance proti proudu času", který je podpořen z programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika, probíhá realizace aktivity "Severní brána do geoparku Vysočina"
Typ akce: Tisková zpráva
01.06.2020 - 26.11.2020
Realizace projektu "Regionem Renesance proti proudu času" probíhá i přes nepříliš příznivou situaci způsobenou pandemií covid19. Tato zpráva je krátkým shrnutím 3. monitorovacího období.
Typ akce: Ostatní
01.01.2020 - 31.05.2020
Projekt ATCZ185 "Regionem Renesance proti proudu času" i přes nástrahy koronaviru pokračuje dle plánu
Typ akce: Tisková zpráva
15.05.2019 - 07.11.2019
Projekt "Regionem Renesance proti proudu času" byl schválen dne 26. 3. 2019 při konání 7. MV Interreg V-A Rakousko- Česká republika.
Typ akce: Kulatý stůl