01.06.2020 - 26.11.2020
Typ akce: Ostatní

Realizace projektu "Regionem Renesance proti proudu času" probíhá i přes nepříliš příznivou situaci způsobenou pandemií covid19. Tato zpráva je krátkým shrnutím 3. monitorovacího období.

Třetí monitorovací projektu Regionem Renesance proti proudu času se blíží ke svému konci. Z nepříznivých důvodů způsobených probíhající pandemií viru covid19 bylo nutné některé aktivity projektu, které měli za cíl především setkávání a propagaci projektu vúči veřejnosti (workshopy, veletrhy...) posunou na pozdější období, kdy pevně doufáme bude již situace lepší.

I přes to všechno bylo realizováno několik dílčích aktivit projektu, například:

  • naučná stezka "Po dolování stříbra" v Rohozné,
  • zastavení u pramene Dyje v Panenské Rozsíčce,

či jejich realizace probíhá:

  • na Štamberku u obce Lhotka probíhá úspěšný archeologický průzkum,
  • byly dovezeny vzorky hornin (prozatím pouze českých) na vytvoření geoparku u zámku v Třešti,
  • v Mutišově probíhá příprava pro vysázení bylinek, v rámci bylinkových záhonů,
  • podél řeky Dyje jsou připravována místa ke koupání a 
  • je stanoven koncept muzea v Alentsteigu.

Ostatní aktivity projektu jsou ve fázi příprav, či vyhlášení výběrových řízení avšak věříme, že projekt bude úspěšně a dle plánu realizován a bude dosaženo všech jeho cílů.

 

 

 

Galerie