20.05.2021 - 20.05.2021
Typ akce: Tisková zpráva

V projektu "Regionem Renesance proti proudu času", který je podpořen z programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika, probíhá realizace aktivity "Severní brána do geoparku Vysočina"

V rámci projektu "Regionem Renesance proti proudu času" mohou již návštěvníci zámeckého parku v Třešti poznávat horniny jak z území Regionu Renesance, tak i z dalších částí Česka a Rakouska.

Tyto exponáty již totiž byly instalovány a čekají již jen na své "infocedule", na kterých se návštěvník dozví o historii jak nerostů, tak i samotné planety země, ze které byly vytěženy.

V sooučasné době probíhá příprava na realizaci upravených cest mezi exponáty, po jejichž realizaci bude Severní brána do geoparku Vysočina kompletní.

Galerie