Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.11.2019 - 30.06.2022

Alokované prostředky EFRR:

322 175,87 €

Číslo projektu:

ATCZ204

Zkratka:

Mosty k sousedům - Brücken zum Nachbarn

Vedoucí partner:

Správa Národního parku Podyjí

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Josef Maxa (maxa@nppodyji.cz)

Partneři projektu:

  • Nationalpark Thayatal GmbH

O projektu:

Vytvoření dvou přeshraničních turistických okruhů. Návštěvníci Podyjí budou moci ještě lépe poznávat společný přírodní prostor jako společné chráněné území.

Nejnovější události

17.10.2022 - 31.12.2022

Typ akce: Ostatní
28.10.2021 - 11.11.2021

Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Hlavním projektovým cílem je ve smyslu strategie EU v oblasti podpory biodiverzity zajistit prezentaci velkoplošných stanovišť a představit přeshraniční biotopy podporou jejich zpřístupnění a současně zvýšít atraktivitu regionu. Tímto se prezentují cíle ochrany v soustavě Natura 2000 a podpoří pozitivní vnímání těchto hodnot.

Pro dosažení cíle budou vybudovány 2 lávky. Lávky budou sloužit k přemostění řeky Dyje a propojení národního parku Podyjí (na straně České republiky) s národním parkem Thayatal (na straně Rakouska), což umožní vznik nových turistických okruhu. Lávky svým materiálovým i konstrukčním provedením nebudou narušovat krajinný ráz okolí. Jejich vybudování zpřístupní přírodní dědictví široké veřejnosti a zároveň dojde ke koncentraci návštěvníků chráněného území, a tím bude zajištěna ochrana navazujících biotopů a zároveň zajištěn klidový režim území.

Výstupy projektu

 

Konkrétně se plánují dva pěší okruhy v Národních parcích Podyjí a Thayatal, "Okruh kolem města Hardeggu" a "Poustevnický okruh". Aby se oba turistické okruhy daly realizovat, vybudují správy obou národních parků dvě lávky. Ty budou provedeny jako visuté, sloužící výhradně pro pěší. V českém národním parku Podyjí již existují tři takové visuté lávky, nově plánované lávky budou postaveny ve stejném stylu, konstrukčním systému a tvarosloví.