31.12.2022 - 02.04.2023
Typ akce: Ostatní

Dlouho plánovaný projekt Národního parku Podyjí a Národního parku Thayatal se podařilo dokončit těsně před Vánoci. U  luk v okolí Horního medvědího mlýna, které se nachází přibližně 2 kilometry pod Hardeggem, se v rekordním čase tří a půl měsíců podařilo vystavět visutou lávku, přes kterou povede nová přeshraniční okružní trasa. Stejně jako doposud vede tato turistická trasa z Hardeggu přes dvě vyhlídky až k lokalitě Poustevník. Po přejití mostu se však nově můžeme vrátit českou stranou proti proudu řeky a podél louky. Na obou územích je tato nová trasa pojmenována jako Poustevnická cesta (č. 2) – Einsiedlerweg – a na české straně je navíc opatřena modrým turistickým značením. Cestu je možné započít i u Domu Národního parku Thayatal – tzv. Nationalparkhaus – a dále pokračovat směrem k Dyji přes Cestu kočky divoké nebo obě vyhlídky až k loukám. Zde se nachází také Poustevnická jeskyně – podle pověsti dávné obydlí poustevníka. Přes novou lávku se dostaneme na českou stranu národního parku, odkud podél louky a proti proudu Dyje dojdeme až k mostu v Hardeggu.

Tip: V bývalé Celnici na české straně lze během sezóny navštívit pravidelné a zajímavé výstavy. Zpět k „Nationalparkhausu“ dorazíme z Hardeggu od hodinové věže u hradu přes Kostelní stezku.

Přeshraniční charakter Národního parku Podyjí-Thayatal bude v budoucnu pro návštěvníky při jejich procházce novou česko-rakouskou okružní trasou ještě lépe uchopitelný. Jak stávající most v Hardeggu, tak nová lávka s přeshraniční okružní trasou se stanou spojovacím symbolem obou národních parků. Přejití lávky momentálně ještě není možné, protože její česká část ještě není zkolaudována.

 

Slavnostní otevření se bude konat v Květnou neděli, 2. dubna, od 14:00.

Galerie