17.10.2022 - 31.12.2022
Typ akce: Ostatní

Správa Národního parku Podyjí a Správa Národního parku Thayatal společně zahájily stavbu visuté lávky pro pěší poblíž Hardeggu. Poměrně komplikovaná přeshraniční stavba se realizuje po téměř 3 letech společné přípravy. Po dobu výstavby lze očekávat mezi Čížovem a Hardeggem zvýšený provoz stavební techniky. V současné době ke stavbě není umožněn přístup, protože není ještě vyznačena nová přístupová turistická trasa. Pro pěší návštěvníky bude visutá lávka přístupna v r. 2023.

Na území Národního parku Podyjí jsou již 3 visuté lávky přes řeku Dyji, které byly postaveny v r. 2004. Právě ty byly inspirací pro tuto novou lávku. Tyto lávky jsou nyní mimo hlavní turistickou sezónu též předmětem údržby a oprav. Žádáme proto návštěvníky území národních parků o zvýšenou pozornost a toleranci při dočasných uzavírkách a přeložkách turistických tras. V této souvislosti ledujte informace na webu Správy NP Podyjí.

Galerie