23.01.2020
Typ akce: Prezentace

Kick off meeting u příležitosti představení projektu CEWA (Circular economy of waste) zaměřeného na budoucnost odpadového hospodářství a aplikaci nové národní a evropské legislativy. Na akci byly představeny možnosti řešení systémů nakládání s odpady splňující podmínky nových evropských směrnic o odpadech a nového zákona o odpadech, který byl schválen vládou České republiky dne 9. prosince 2019.