01.03.2020
Typ akce: Ostatní

Partner projektu Svazek obcí pro komunální služby zavedl v rámci projektu nový systém sběru použitých rostlinných kuchyňských olejů a tuků s názvem ESKOIL.

V městě Třebíč (Kraj Vysočina)/ ve svazku obcí pro komunální služby byl zaveden sběr olejů a tuků do speciálních 5 litrových nádob s názvem ESKOIL. Tento způsob sběru olejů a tuků byl vybrán především z důvodu, že sběr do PET lahví a jiných obalů by vytvářel další odpad, který již nejde dále recyklovat.

Jak systém sběru funguje? - Na všech sběrných dvorech jsou rozmístěny žluté 5l nádoby na sběr těchto odpadů. Každý občan vlastnící evidenční kartu, která mu umožňuje odkládat odpady na sběrný dvůr, si zdarma vyzvedne prázdnou nádobu, kterou po naplnění vrátí na kterýkoliv sběrný dvůr a vezme si opět prázdnou nádobu. Více informací v přiložených souborech.

 

Galerie