16.09.2021
Typ akce: Ostatní

Zpráva podává přehled rámcových podmínek pro produkci potravinového odpadu, sběr a tříděný sběr biogenního odpadu v projektové oblasti Rakousko a Česká republika.