Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2020 - 30.06.2022

Alokované prostředky EFRR:

1 639 324,00 €

Číslo projektu:

ATCZ214

Zkratka:

Moorerlebnis OÖ-VY / Zážitek z rašeliniště HR-VY

Vedoucí partner:

Verband Mühlviertler Alm, Verein für Regional- und Tourismusentwicklung

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Renate Fürst (r.fuerst@muehlviertleralm.at)

Partneři projektu:

  • Marktgemeinde Liebenau
  • Město Telč
  • Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
  • Mikroregion Telčsko

O projektu:

Projekt přispěje k ochraně společného přírodního bohatství rašelinišť a mokřadů.

Nejnovější události

17.09.2022
Na tomto vzdělávacím kurzu se podrobně seznámíme s rašeliníky, „staviteli“ rašelinišť. Jaké negativní důsledky přináší odvodnění rašelinišť a co se proti tomu může podniknout, si představíme teoreticky a následně také prakticky. Opět se vydáme na rašeliniště Tannermoor a podíváme se na sanační opatření, která se tam provádějí.
Typ akce: Workshop
15.09.2022 - 16.09.2022
Ve dnech 15. a 16. září 2022 se v obci Liebenau (Horní Rakousko) v rámci projektu Interreg „Moorerlebnis OÖ-VY“ uskuteční slatinná konference. Akce představuje renaturační opatření na příkladu Tannermooru a zdůrazňuje důležitá, ale většinou opomíjená slatinná témata z botaniky a slatinného managementu. Konference je kooperační akcí mezi sponzory projektu Interreg obcí Liebenau, sdružením Mühlviertler Alm a městem Telč (CZ) ve spolupráci s IG Moorschutz. Zveme zejména přírodovědce, strážce přírody, pracovníky organizací na ochranu přírody, dobrovolníky v oblasti slatinišť a ochrany přírody, obecně zájemce o přírodu, příslušné úřady a spolky i vědce.
Typ akce: Konference
05.09.2022
Začala stavba některých mostů a obnova rozhledny. Poté má vzniknout slatinné hřiště a naučné tabule.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Obec Liebenau, město Telč a Mikroregion Telčsko (Geopark Vysočina) jsou součástí pohraničního regionu Mühlviertel a Vysočina. Oblast je hospodářsky znevýhodněna, má však zachované, nenahraditelné a ohrožené přírodní klenoty ve formě rašelinišť a mokřadů a na ně vázané vzácné rostliny a živočichy. Základem projektu na rakouské straně je chráněná oblast Natura 2000 Tannermoor a na české straně národní přírodní památka Zhejral a přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník, Kaliště a Doubský-Bažantka.
 
Přidaná hodnota přeshraniční spolupráce přispěje k ochraně společného přírodního dědictví rašelinišť a mokřadů. Dojde k lepší motivaci pro ochranu rašelinišť u dětí a dospělých (např. pro klima, rostliny, živočichy) a k vytvoření pracovních možností pro regionální obyvatelstvo, na základě trvale udržitelného cestovního ruchu. Přeshraniční spolupráce přispěje ke snížení periférnosti lokalit, hlavně díky podobnosti území, společných hodnotách a zdůraznění zachovalého přírodního a kulturního prostoru.

Výstupy projektu

Investice v oblasti Tannermoor pro vedení návštěvníků po trase a zvýšení hodnoty turistického cíle se provede:


a) naváděcí systém a orientační zóna: pro vedení návštěvníků
b) zážitkové cesty a naučné stezky: pro zvýšení povědomí
c) výukové hřiště s tématem rašeliniště
d) optimalizace parkoviště: pro řízení toku návštěvníků
e) WC: vedení návštěvníků po trase a zamezení nekontrolovaného znečištění
f) obnova výpustě rybníku Rubenerteich: pro dlouhodobé zajištění vodního režimu a cenného společenství třasovisek

 

Infrastruktura - rašeliniště Telč

  • Informační a výstavní centrum - Dojde k obnově a rekonstrukci prostor historického objektu, tak aby zde mohla být instalována expozice přírodního bohatství s důrazem na oblast rašelinišť a mokřadů. 
  • Zážitková a naučná infrastruktura - Vytvoření přírodní naučné stezky pro pěší a cykloturisty Telč - Řásná. Stezka bude vedena kolem několika mokřadů a rašelinišť. Podél celé stezky bude umístěna doprovodná infrastruktura. U Velkopařezitého rybníka, vznikne odpočinkové místo s dětskými herními prvky.
  • Informační tabule - na deseti vybraných mokřadech budou umístěny tabule s informacemi o rašeliništích a mokřadech.