01.04.2022
Dne 1. dubna se v Prandeggu uskutečnilo setkání projektových partnerů se zástupci vedoucího partnera, obce Liebenau, obce Telč, Muzea Vysočiny Jihlava a mikroregionu Telč, aby podali zprávu o průběhu projektu a prodiskutovali, jak pokračovat. Příležitost byla také využita k návštěvě dokončeného projektu Interreg „ZEMSKA CESTA“.
Typ akce: Ostatní
24.03.2022
Aktéři podílející se na plánování naučné stezky (Obec Liebenau, odbor ochrany přírody spolkové země Horní Rakousko, IG Moorschutz, grafika, design dřeva, projektový management, vřesoví průvodci ...) určili konkrétní umístění tabulí během prohlídku a projednání trasy včetně odpočívadel.
Typ akce: Ostatní
11.02.2022
Stavební práce v budově muzea pokročily dobře: většina podlah byla položena. Mostní konstrukce jsou hotové a cesty jsou nyní štěrkové. Naučná stezka bude vybudována na jaře.
Typ akce: Ostatní
15.11.2021 - 15.12.2021
15. listopadu vyjely bagry do Tannermooru, aby začaly s hrubým vyrovnáním parkovací plochy.
Typ akce: Ostatní
10.11.2021
Rekonstrukce výstavní budovy rychle postupuje. Vysušení stěny je dokončeno, nanese se výplň a omítka je hotová. Přestavba severního křídla bude dokončena do poloviny dubna. Poté bude zahájena stavba expozice.
Typ akce: Ostatní
06.10.2021 - 06.10.2021
Projekt Interreg ATCZ214 „Moor experience OÖ-VY“ si klade za cíl přispět k ochraně našeho vřesoviště. V obcích Liebenau (Horní Rakousko) a Telč (ČR) jsou za tímto účelem realizována infrastrukturní a vzdělávací opatření. Nezbytným pilířem je 4denní moor kurz. Školení je zaměřeno zejména na oslovení multiplikátorů, kteří v rámci své práce působí osvětově (např. průvodci přírodou, orgány stráže přírody...). A 4-day moor course is offered as an essential pillar. The training aims in particular to address multipliers who have an awareness-raising effect in the context of their work (e.g. nature guides, nature guard organs ...).
Typ akce: Školení
29.07.2021
When the weather was fine, the regional event was held directly at Tanner Moor. Radio Za pěkného počasí se regionální akce konala přímo v Tanner Moor. Rádio Horní Rakousko bylo u toho s letním rádiem. Místní obyvatelé se mohli dozvědět více o projektu Interreg. Byla to také příležitost k posílení kontaktů mezi rakouskými a českými partnery. Poté se setkali na schůzce projektového partnera (aktuální stav projektu, další plánování projektu)
Typ akce: Ostatní
24.06.2021
Zpracování programu regionální akce 29. července 2021 zástupci obce, místní ekonomiky a sdružení Mühlviertler Alm
Typ akce: Ostatní
08.06.2021
Zástupci obce, zprostředkovatelé přírody, vedení lokality Neue Heimat a sdružení Mühlviertler Alm provedli v Tannermooru inspekci, aby projednali umístění stanic naučné stezky na místě.
Typ akce: Seminář
09.02.2021
Zástupci obce Liebenau, IG Moorschutz a spolku Mühlviertler Alm upřesnili obsah naučné stezky v Tannermooru.
Typ akce: Ostatní
09.10.2020
Pod vedením obce Liebenau byl společně se zástupci IG Moorschutz, Naturfreunde Liebenau, vřesovišti a sdružením Mühlviertler Alm vypracován základní koncept naučné stezky v Tannermoor.
Typ akce: Ostatní
26.05.2020
Setkání projektových partnerů v Liebenau společně se sdružením Mühlviertler Alm, obec Liebenau, obec Telč, Muzeum Vysočiny Jihlava, mikroregion Telčsko prostřednictvím internetové konference
Typ akce: Ostatní
24.02.2020
Setkání projektových partnerů v Liebenau společně se sdružením Mühlviertler Alm, obec Liebenau, obec Telč, Muzeum Vysočiny Jihlava, mikroregion Telčsko prostřednictvím videokonference
Typ akce: Ostatní
09.01.2020
Setkání projektových partnerů v Liebenau společně se sdružením Mühlviertler Alm, obec Liebenau, obec Telč, Muzeum Vysočiny Jihlava, mikroregion Telčsko
Typ akce: Ostatní