31.05.2021
Typ akce: Tisková zpráva

Využívání odpadních zdrojů je hlavní myšlenkou takzvané cirkulární ekonomiky. Kultivace mikrořas závisí na minerálních živinách, ale proč je kupovat, když můžeme využít dusík a fosfor ze zemědělských odpadních vod? Odborný tým řešitelů projektu Algae4Fish publikoval odborné review.

Zájem o produkty z mikrořas roste a spolu s ním i kultivace v průmyslovém měřítku. Aby se snížil dopad na životní prostředí a výrobní náklady spojené s využíváním živin, musí výzkum najít alternativy k aktuálně používaným vstupním surovinám. Pěstování mikrořas v odpadních vodách z anaerobní digesce (digestátu) představuje slibnou strategii pro zvýšení udržitelnosti a získání cenných produktů. Digestát však musí být před použitím zpracován. V závislosti na jeho složení jsou vhodné různé metody pro odstraňování pevných látek (např. centrifugace) a pro úpravu koncentrací a poměrů živin (např. ředění, stripování amoniakem).

Různé studie ukazují, že lze dosáhnout rychlosti růstu srovnatelné s růstem v umělých médiích, pokud se použije správné zpracování digestátu. Nezbytné kroky pro získání vhodného kultivačního média také závisí na druhu řas, které se mají kultivovat.

Při vlastní aplikaci je nutné zohlednit legislativní aspekty využívání odpadní vody jako substrátu pro produkci mikrořas (především mikrobiální kontaminace a rezidua případných polutantů). Obecně lze uvažovat o takto pěstovaných mikrořasách jako o biomase pro další energetické zpracování, biohnojiva, u specifických druhů mikrořas i o surovině pro výrobu bioplastů a v neposlední řadě i jako o krmivu.

Publikace je ke stažení na stránkách časopisu Applied Sciences: zde

Titulní foto: Pixabay License
Doplňující foto: CC BY 4.0

 

Galerie